You seem to be a poor eats/eater/eate, why so?

резултат0/0 (0%)

You seem to be a poor __, why so? a. eats b. eater c. eate

Безплатни викторини всеки ден

Justlearn създава стотици викторини всеки месец. Всеки тест е направен, за да научите английски по модерен начин. Всеки човек може да изпробва нивото си на английски език, използвайки нашия материал безплатно. Общността на Justlearn приветства всеки нов член.

Стотици преподаватели и учители са готови да предоставят частни уроци. Уроците са персонализирани според вашето ниво и стил на учене. Учителят ви помага да използвате видеочат. Изпробвайте класната стая на Justlearn и изживейте лично обучение.

Преглеждайте английски учители и учители